SIKÇA SORULAN SORULAR

Hava perdesi nedir?

Hava Perdesi; ince uzun ve yüksek hızlı hava akımı sağlayacak şekilde imal edilmiş ürünlerdir.
Hava perdesi, iç ortamda bulunan ısıtılmış veya soğutulmuş (yani şartlandırılmış) havanın kalitesini muhafaza ederek dış ortamda bulunan olumsuz havanın (sıcak, soğuk, kirli hava, nem, toz, sinek) iç ortama girmesini (montaj şekline göre yatay veya dikey hava akımı ile) belirli hızda hava üfleyerek perdeleme yaparak engelleyen cihazlardır. 

Hava perdesinin amacı nedir?

Hava perdesinin kullanım amacı; iç ortamda bulunan ısıtılmış veya soğutulmuş havayı muhafaza ederek enerji tasarrufu sağlamak, dış ortamdan gelecek soğuk veya sıcak, tozlu, kirli havanın, haşeratların girmesini önlemeye yönelik verimli şekilde çalışarak görünmez bir kapı görevi yapmaktır. Hava perdesi her iki bölümü, birbirinden yalıtmak suretiyle böler. 
İki ortam arasındaki izalasyonu ortam ve mevsim şartlarına göre maksimum düzeyde sağlar. Bu sayede hem kapalı bir kapı 
görevi görür hem de kapalı bir kapının yaratmış olduğu (müşteri girişi, çıkışı vb) sorunları ortadan kaldırır. 

Hava perdesi nerelerde kullanılır?

Farklı ısı ortamlarının yaratılması istenilen durumlarda 
Hava perdeleri ısı izolasyonu veya muhafazasının zorunlu olduğu hallerde, çalışma ortamı konfor şartlarının muhafazasında, çalışma ortamlarının hijyenik yaşam alanları olarak korunmasında, enerji tasarrufu ve müşteri sirkülasyonunun maksimum düzeyde sağlanılmasının istendiği durumlarda kullanılır. 
Hava perdeleri oteller, mağazalar, hastaneler, marketler, restaurantlar, kafeler, pasaj içi kapı açıklıkları, sağlık merkezleri, alışveriş merkezleri, havaalanları, kuyumcular, eczaneler, soğuk odalar v.b. işyerlerinde kullanılabilir.

Hava perdesinin verimliliği

Hava perdesinin verimliliğini artıran en önemli faktörler: 

  • Kapı açıklığının korunma kalitesi – havanın tüm açıklığı kapsaması 
  • Kapı - mahal - kullanım amacı – iç ve Dış ortam şartlarına göre uygun cihazın seçilmesi
  • Doğru kurulum ve montajın yapılması 
  • Açıklık veya seçilen kapıda hava perdesinin hava akışı kendi başına tabii sirkülasyonun olduğu ortamlarda ısı ve nem kaybını önleyen bir kapı görevi görmesi

açısından önemlidir. Bunun içinde yer seviyesindeki hava akışı 1,5 – 2,0 m/s den az olmamalıdır. 

Hava perdesinin güvenliği

Hava perdelerinde, özellikle elektrikli ısıtıcılı tiplerde, dünya stаndartları gerekliliği olan ek güvenlik tedbirleri alınmalıdır. 
Donanım ve kabloloma CE ve ilgili direktiflerin gerekliliği olan insan ve çevre sağlığını ön planda tutan norm ve özellikleri taşımalıdır. 
EN-60335 / EN 60335-2-30 / LVD / EMC 89/336 Elektromanyetik uyumluluk direktiflerine göre üretilmelidir. 
Her ürünün imalat aşamasından tek tek devreler ve imalat aşamasından sonra bütün sistem olarak test edildikten sonra kolilenmesi ve son kullanıcıya kadar ulaştırılması gerekmektedir. 
Kurulum – montaj ve devreye alma işlemlerinin yetkili kişi ve kurumlarca yapılmasının sağlanması ve takibinin yapılması insana ve çevreye olan sorumlulukların bir gereği olarak görülmeli ve sağlanması gerekmektedir.